by Lassen

For brødrene Mogens Lassen (1901-1987) og Flemming Lassen (1902-1984) var der aldrig tale om andet end at de skulle være arkitekter. De var født ind i en kunstnerisk familie og evnerne til at skabe lå dem naturligt. Deres begejstring smittede ikke bare af på de to brødre imellem. Deres passion for faget bredte sig blandt kammeraterne på kostskolen i Nærum, hvor brødrene gik sammen med deres gode ven Arne Jacobsen.

Lassen-brødrene var blandt de første der arbejdede med funktionalismen i Danmark. Det blev et kendetegn, specielt for Mogens Lassen, og han var absolut forud for sin tid i hans måde at anskue byggerier og designs på. Både Mogens og Flemming Lassen havde egen tegnestue, hvorfra de drev deres virke og deltog i konkurrencer med unikke designs. I en årrække arbejdede Flemming Lassen også sammen med Arne Jacobsen, og med ham tegnede Flemming det prisbelønnede Søllerød Rådhus og vandt en udstilling i Forum med Fremtidens hus.

 Livet som arkitekter sikrede de to Lassen-brødre mange legater, priser og velfortjente anerkendelser for deres arbejder inden for design og arkitektur, som den dag i dag stadig er med til at sætte rammerne for godt design.